Skip to main content

Ptáš se, co to je ADCŽM?

ADCŽM neboli Arcidiecézní centrum života mládeže je místo, které bylo dáno otcem arcibiskupem mladým lidem.

Na Přístavu nabízíme  kurzy, víkendové a tematické pobyty pro mladé (např. Kurz Animátor, Tee Pee, Duchovní obnovy, možnost prožít zde Velikonoce, Silvestr, Letnice, sportovní brigády,…)

Ale také můžeš přijet kdykoliv a sdílet s námi společenství, radosti i bolesti svého života – stačí se jen ozvat 😉

Těšíme se na Tebe!

Stálý tým

Historie ADCŽM Přístav v Rajnochovicích

Na podzim roku 1991 bylo v Olomouci, podobně jako v ostatních diecézích, založeno centrum pro mládež, které bylo svěřeno laikovi Jiřímu Kopřivovi. Postupně se ukázalo, že nestačí pouze kancelář v Olomouci, ale je třeba pro mladé lidi vybudovat místo, kam by mohli přijíždět prožít chvíle oddychu, formace a kde by mohli poznat život ve společenství. Pro vznikající ADCŽM bylo zvoleno bývalé letní sídlo olomouckého biskupa Wolfganga kardinála Schrattenbacha v Rajnochovicích. Favorizovalo ho zejména krásné okolí, dostatečná velikost a dobrá dostupnost z celého území arcidiecéze. Ze svědectví místních farníků se za to, aby do Rajnochovic jednou mohla jezdit mládež, po tzv. sametové revoluci modlil i místní farář P. František Hnila SDB, který na přelomu zimy a jara 1993 v Rajnochovicích zemřel. Fara si však vyžadovala generální opravu, protože byla v žalostném stavu. Do jediné obyvatelné místnosti se v červenci roku 1993 nastěhoval vedoucí centra P. Jiří Orság a pastorační asistent. Celá rekonstrukce, včetně nové střechy, byla prováděna téměř výhradně svépomocí a sponzorsky. Na brigády sem z různých koutů arcidiecéze jezdili mladí lidé ze společenství, z farností a děkanátů, jejich rodiče, důchodci a samozřejmě řemeslníci. Setkání mládeže se v opravených prostorech mohla konat od podzimu 1995. Šlo především o kurzy pro animátory společenství, které od roku 1990 probíhaly v Olomouci v budově arcibiskupské kurie a které měly za cíl podporovat život mládeže v celé arcidiecézi.

Po dokončení opravy budovy fary bylo započato s výstavbou přístavby s toaletami a sociálním zařízením, která sloužila k ubytování týmu a jako zázemí pro celé centrum. V té době P. Jiřího Orsága vystřídal v náročné práci Mons. Ivan Fišar, který do Rajnochovic přišel na podzim roku 1996. Přístavba byla zkolaudována v roce 1999. V poslední fázi rekonstrukce byly obě budovy propojeny spojovací chodbou. Také bylo vybudováno hřiště a zakoupena stodola, která slouží k realizaci programů a setkávání farníků za nepříznivého počasí. Dne 3. února 2001 arcibiskup Jan Graubner posvětil kapli sv. Jana apoštola, která byla vybudována ve sklepních prostorách fary, a od té doby se začal užívat název ADCŽM Přístav, který vystihuje charakteristiku místa.

V období působení hlavního ekonoma arcibiskupství Mons. Vojtěcha Kološe byly provedeny poslední významné investice v objektu Přístavu. Nejprve bylo provedeno nové zateplení  fary, neboť stávající bylo nedostatečné. Poté prošla rekonstrukcí přístavba, kde byly vybudovány dva malé byty pro kněze. Na závěr bylo provedeno velké množství větších či menších stavebních úprav proto, aby mohl být objekt znovu zkolaudován, neboť mnoho prostor objektu bylo postupem času užíváno v rozporu se stávajícím kolaudačním souhlasem. Tyto práce byly provedeny v letech 2013 až 2016. Od podzimu roku 2016 již Přístav opět slouží mladým lidem v plné míře.

Seznam týmáků a kněží

Jiří Kopřiva 1991-1997
P. Jiří Orság 1993-1997
Jiří Bartek 1994-1995
P. Ivan Fišar 1996 – 2005
Petr Fichna 1996-1997
Radek Nevola 1997-1998
P. Josef Jelínek 1997 – 1998
Tomáš Pekař 1998-1999
P. Rudolf Chmelař 1998-1999
Antonín Doležal 1998-2000
Helena Breníková 1999-2001
P. Petr Bulvas 1999-2001
Vít Andrle 1999-2001
P. Krysztof Leon Klat 1999-2000
P. Tomáš Káňa 2000-2001
Jiří Kundrátek 2000-2002
Alexandra Chytková roz. Polášková 2000-2002
P. Kamil Obr 2001-2004
Jan Váňa 2001-2004
Martina Koukalová 2002-2003
P. Libor Churý 2002-2003
Adéla Horsáková 2002-2003
Hana Popravová roz. Pausová  2003-2004
Jiří Gajdušek 2003-2004
P. Jan Ston 2004-2007
Václav Václavek 2005
Petr Gašparik 2005-2006
P. Petr Polívka 2005
P. Kamil Obr 2005-2011
Dominik Girašek 2005-2006
Vladimír Švarc 2006-2009
Ivana Bradová 2006-2007
František Nedvěd 2006-2007
P. Petr Souček 2007-2010
Markéta Řečicová 2007-2009
Radim Švarc 2007-2009
Marie Svobodová roz. Betlachová 2009-2012
Lenka Řezníčková roz. Lišková 2009-2010
Dominik Gold 2009-2010
P. Jiří Pospíšil 2010-2021
Vít Raška 2010-2012
Kateřina Koubková roz. Venyšová 2010-2011
P. Lukáš Jambor 2011-2015
Libor Opletal 2011-2012
Milan Novák 2012-2014
Blanka Kopřivová 2012-2014
Jožka Švec 2012-2014
Lenka Novotná 2013-2014
Dáda Adamíková roz. Benešová 2014-2015
Kateřina Ptáčníková roz. Stoklásková 2014-2015
Dan Čtvrtlík 2014-2016
P. Petr Káňa 2015-2018
P. Jiří Šůstek 2018-
Dáška Mojžíšová 2015-2016
Hany Machová roz. Přivřelová 2015-2017
Bety Pavlačková roz. Kytnerová 2016-2017
Martin Pavlačka 2016-2018
Martin Kaluža 2016-2017
Vendy Vahalíková 2017-2018
Justy Šustková roz. Trličíková 2017-2018
Adam Knápek 2017-2019
Monika Hamplová 2018-2019
Jakub Ševčík 2018-2020
Monika Mikulášková 2018-2021
Veronika Bečicová 2020-2021
Michal Foltýnek 2020-2022
Kristina Svobodová 2021-2023
Anna Hrochová 2021-2022
Pavel Chabiča 2021-2023
Tomáš Sladký 2022-2023
Veronika Tesařová 2022-2023
br. Josef Kvapilík 2023-
Martin Mičulka 2023-
Jan Strejček 2023-
Eliška Žůrková 2023-
Tereza Slováková 2023-